Psychoterapia z Pasją

”Gdy zamykają się jedne drzwi do szczęścia, otwierają się inne; ale często tak długo patrzymy na zamknięte drzwi, że nie dostrzegamy tych, które zostały otwarte.”

Helen Keller

Poznaj Nas

Ewa i Marian Diadush

Marian Diadush

Nasze zainteresowania zawodowe od samego początku były związane z pracą z ludźmi i dla ludzi.

Wybierając kierunek studiów, Ewa- psychologię (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Marian- pedagogikę (Ukraiński Katolicki Uniwersytet)- kierowaliśmy się pragnieniem zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwoliłyby nam wcielić w życie nasze zainteresowania.

Kiedy po ukończeniu studiów stanęliśmy przed wyborem dalszego kształcenia, nasz wybór padł na terapię poznawczo-behawioralną. Uznaliśmy, że ten współczesny, potwierdzony empirycznie i dynamicznie rozwijający się kierunek psychoterapii odpowiada naszym wymaganiom i wartościom.

I tak, w 2014 roku rozpoczęliśmy nowy szlak naszego życia- trzyletnie szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych, zgodne ze standardami wyznaczonymi przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) we Lwowie. Równocześnie rozpoczęliśmy praktykę psychoterapeutyczną. Razem z naszymi klientami, pod okiem superwizorów, stawialiśmy pierwsze kroki w tej fascynującej i, jak bardzo potrzebnej, profesji. Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się nowe wyzwania i decyzje, by kształcić się dalej. Kolejnym etapem było roczne szkolenie z Terapii Schematów osób dorosłych, akredytowane przez International Society of Schema Therapy (ISST), ukończone w 2017 roku we Lwowie.

Od 2014 roku prowadzimy praktyczną działalność w sferze psychoterapii. Swoją wiedzę i umiejętności ubogacamy uczestnictwem w kolejnych szkoleniach i treningach. Zmiany, które dokonują się w życiu naszych klientów są dla nas wielką radością i motywują nas do dalszych działań.

Ewa Diadush

Psychoterapia

Psychoterapia to zmiana. Psychoterapia pomaga spojrzeć w głąb siebie i odnaleźć nowy kierunek, nowe perspektywy. Psychoterapia pomaga podnieść jakość życia, zrozumieć siebie i swoje reakcje. Psychoterapia to praca, w której aktywny udział mają terapeuta i klient. Przede wszystkim, psychoterapia to naukowa metoda leczenia zaburzeń psychicznych.

Czego się spodziewać?

Pierwsze sesje psychoterapeutyczne mają charakter diagnostyczny. Podczas nich, terapeuta i klient, razem analizują symptomy klienta i jego aktualne problemy, szukają czynników, które podtrzymują problemy, robią przegląd różnych sfer życia klienta w przeszłości i teraźniejszości. Proces diagnostyczny w przypadku TPB obejmuje 2-3 spotkania, natomiast terapia schematów wymaga dokładniejszej oceny osobowości klienta, dlatego przeznaczamy na to do 10 sesji. Po rozpoznaniu i zrozumieniu problemów, terapeuta pomaga klientowi wyznaczyć cele, nad którymi będą razem pracować podczas terapii. Na koniec terapeuta zapoznaje klienta z planem terapii- omawia kroki, które pomogą klientowi osiągnąć postawione cele. Pierwsze spotkania terapeuty i klienta są także czasem budowania dobrej relacji, opartej na współpracy i wzajemnym rozumieniu.

Po zakończeniu procesu diagnostycznego, rozpoczynają się sesje terapeutyczne. Terapeuta będzie starał się prowadzić terapię możliwie najbardziej skutecznie, aby jak najszybciej złagodzić cierpienie klienta. Terapeuta zapoznaje klienta z różnymi narzędziami, które pomagają osiągnąć postawione cele. Klient, w czasie poza sesjami, wykonuje pracę osobistą, tak by wprowadzić w życie i utrwalić konkretne zmiany.

Każda sesja ma swoją strukturę i ustalony porządek, by jak najefektywniej pomóc klientowi. Pod koniec każdej sesji, terapeuta prosi klienta o informacje zwrotne. Terapeuta i klient stale pracują zespołowo. W zależności od problemów klienta, proponujemy jednorazowe konsultacje, terapię krótkoterminową (do kilkunastu sesji) albo długoterminową.

Czas trwania jednej sesji wynosi 50 minut.

 • Depresja
 • Zaburzenia lękowe
 • Regulacja emocjonalna, problemy z niekontrolowaną złością
 • Nadmierny stres
 • Wsparcie w kryzysie, adaptacja do zmian życiowych
 • Opracowanie traumatycznych doświadczeń
 • Radzenie sobie ze stratą bliskiej osoby
 • Zaniżone poczucie własnej wartości
 • Problemy w relacjach

Metody Pracy

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) to jeden z najszybciej rozwijających się i skutecznych kierunków psychoterapii. TPB jest terapią, która efektywnie pomaga przy takich problemach jak depresja, zaburzenia lękowe, problemy w relacjach, przewlekły ból i wielu innych.

U podstaw terapii poznawczo- behawioralnej leży założenie, że dysfunkcjonalne myślenie, które wpływa na nastrój i zachowanie, jest wspólną cechą wszystkich zaburzeń psychicznych. Gdy ludzie uczą się oceniać swoje myślenie w sposób bardziej realistyczny i przystosowawczy, ich stan emocjonalny i zachowanie ulegają poprawie. TPB opiera się na konceptualizacji, czyli zrozumieniu indywidualnych problemów klienta, jest zorientowana na cel i koncentruje się na problemie. TPB podkreśla znaczenie współpracy terapeuty i klienta i ma charakter edukacyjny- klient uczy się, jak być własnym terapeutą. Każda sesja TPB ma określoną strukturę, terapeuta wykorzystuje wiele technik mających na celu zmianę wzorców myślenia, emocji i zachowania.

Metoda TPB, od momentu powstania, poddawana jest wielu testom. Obecnie skuteczność TPB wykazano w ponad 500 badaniach w odniesieniu do różnych zaburzeń i problemów psychicznych.

Terapia schematów to podejście integracyjne, łączące aspekty terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, przywiązania i Gestalt. Terapia schematów powstała, aby leczyć osoby cierpiące na chroniczne problemy osobowościowe, problemy w związkach z ważnymi osobami, kłopoty w pracy. Czasami pacjenci po prostu czują, że z ich życiem jest coś nie tak, że brakuje im czegoś ważnego. Terapia schematów pomaga terapeutom i pacjentom zrozumieć chroniczne, wszechogarniające problemy i uporządkować je w zrozumiały sposób. W modelu tym szuka się przyczyn problemów we wczesnym dzieciństwie i okresie dojrzewania, kiedy podstawowe potrzeby emocjonalne pacjenta nie były zaspokojone w należny sposób. Terapia schematów kładzie nacisk na budowanie relacji terapeuta- pacjent i zastosowanie technik pracy z emocjami.

Mindfulness (uważność) jest umiejętnością koncentrowania świadomej, nieosądzającej uwagi na obecną chwilę. Praktyka uważności pomaga w sposób świadomy i z dystansem reagować na nieprzyjemne myśli, emocje, wydarzenia. Mindfulness jest szczególnie skierowane do osób, które:

 • Doświadczają w swoim życiu nadmiernego stresu

 • Cierpią na nawracającą depresję

 • Są wyczerpane nadmiernym zamartwianiem się i lękiem

 • Chcą poprawić swoje samopoczucie, zredukować gonitwę myśli

Program Mindfulness trwa osiem tygodni. Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy wymaga bezpośredniego doświadczenia, zatem najważniejsze w programie uważności jest codzienna praca osobista uczestnika.

Badania kliniczne wykazały, że praktyka uważności przynosi zarówno fizyczne jak i psychiczne korzyści zdrowotne u różnych pacjentów oraz zdrowych dorosłych i dzieci.

Umów Wizytę

Jak się umówić?

Aby umówić się na konsultację, prosimy o skorzystanie z formularza i krótkie opisanie swojego problemu. W ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin spotkania.

Jeżeli nie jesteś pewien czy i jakiej pomocy potrzebujesz, możesz skorzystać z darmowej półgodzinnej skype-konsultacji. Podczas rozmowy będziesz miał możliwość zapoznać się z terapeutą, opowiedzieć o swoim problemie i razem z terapeutą znaleźć najlepszą drogę do rozwiązania Twojego problemu.

SKYPE

Oprócz tradycyjnych sesji, proponujemy także sesje za pośrednictwem skype.

Taki sposób prowadzenia terapii jest równie efektywny, jak tradycyjna terapia. Jest to możliwość dla osób, które przebywają poza granicami kraju, a szukają terapii w swoim języku, mają trudności z uczestnictwem w sesjach w gabinecie, chcą zachować większą anonimowość.

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły skype-sesji.

Wyślij

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Ewa Diadush i Marian Diadush do celów związanych z realizacją usług psychologicznych/psychoterapeutycznych, a tym samym wysyłania mi informacji związanej z usługami zgodnie z Polityką Prywatności. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.